Η επιχείρηση έλαβε, για το διάστημα 12-3 έως 31-5-2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

About Us

The desire and care for natural beauty and well-being led to the creation of our new massage and wellness center in the city of Corinth.
Our uniqueness as complete entities (mind, soul and body) leads us to the conclusion that the best for us is hidden within ourselves…

More

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
It is impossible for a person who does not know exactly what a person is to know about medicine.

HIPPOCRATES
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Health is the state of complete physical, mental and social well-being of the individual and not only the absence of illness or disability.

World Health Organisation
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Services

What we offer

We offer face and body massage services.
In our space you can also enjoy healthy drinks and snacks, attend art workshops and training seminars and become part of a beautiful company.
Thematic excursions are organized in nature with the main goal of training and relaxation of mind, soul and body.

More
Massage

Benefits of massage

img

Make an appointment online

For your best service, you can book your appointment online with our secure online booking - or call (+30) 6937300690.
en_GBEnglish